Pakainen

Masku

Områdets egenskaper

Naturområde
vid skogsbrynet
vid åkerkanten
bergslandskap

Bebyggt område
småhusboende
landsbygdens lugn

Byggnadstyper
egnahemshus
trähus

Alueella on

Områdets prisnivå info

Bostäders priser

Lägre än medelpriset
Medelpris i Åbo: 2090 €/m2
Prisnivån är vägledande.

Bostadsområdets invånare info

Primär livssituation

i arbete 49 % studerande 7 % pensioner 20 % under 14 åringar 24 % andra 7 %
% av befolkningen

Boendeform


i ägarbostad 90 % på hyra 8 % annan typ av boende 2 %
% av boendet

Invånarnas medelålder

38,5 år
4
Leaflet | ...

22 km till Åbo centrum