Anjala
Kouvola
Anjala är en charmig by i södra Kouvola med cirka 2 000 invånare. En del av kulturparken Ankkapurha ligger i byns område och den tillför ett intressant tillskott till atmosfären i byn, som ligger vid Kymmene älv.
längs vid ånnära sjönvid åkerkantensmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 28 km till Kouvolas centrum 35 km till Kotka centrum 80 km till Lahtis centrum
Centrum - Vista
Pemar
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskacentrumnära centrumhöghusboende 30 km till Åbo centrum 30 km till Salo centrum
Ingerois
Kouvola
Ingerois by är en tätort med cirka 4 000 invånare belägen vid Kymmene älvs strand. Tehtaanmäki-området är en del av kulturparken Ankkapurha, som för samman järnbrukets skrovliga historia, den verksamma industrin och Alvar Aaltos handavtryck.
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugnföretagsområde 25 km till Kouvolas centrum 35 km till Kotka centrum 85 km till Lahtis centrum
Kyrö
Pöytis
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskavid åkerkantencentrumnära centrumföretagsområde 44 km till Åbo centrum 48 km till Salo centrum 60 km till Vittis centrum 25 km till Loimaa centrum
Preitilä - Pemars sanatorium
Pemar
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskavid skogsbrynetsmåhusboendenära centrum 35 km till Åbo centrum 35 km till Salo centrum
Riihikoski
Pöytis
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskavid skogsbrynetsmåhusboendeföretagsområdelandsbygdens lugn 40 km till Åbo centrum 55 km till Vittis 85 km till Rauma
Sippola
Kouvola
Sippola är en aktiv by mitt på den vackra, lugna landsbygden. Sippola är en sammanhållen, framåtblickande, utvecklingsvänlig och proaktiv by av människor, där miljön gör livet till en upplevelse!
nära sjönvid åkerkantenlängs vid ånsmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 30 km till Kouvolas centrum 25 km till Fredrikshamn centrum 90 km till Lahtis centrum
Södra Paimio
Pemar
Egentliga Finland
längs vid ånvid havetparkernas grönskasmåhusboendeföretagsområde 30 km till Åbo centrum 30 km till Salo centrum
Yläne
Pöytis
Egentliga Finland
nära sjönparkernas grönskavid skogsbrynetsmåhusboendeföretagsområdefritidsboende 55 km till Åbo centrum 45 km till Vittis centrum 70 km till Rauma centrum
Asemanseutu
Lundo
Egentliga Finland
längs vid ånvid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboendelandsbygdens lugnnära centrum 19 km till Åbo centrum
Askainen
Masku
Egentliga Finland
vid havetvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 27 km till Åbo centrum
Auran Itäinen keskusta
Aura
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetcentrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 30 km till Åbo centrum
Auran Läntinen keskusta
Aura
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenparkernas grönskacentrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 30 km till Åbo centrum
Auran maaseutu
Aura
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 30 km till Åbo centrum
Auranlaakso
St. Karins
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid åkerkantenlängs vid ånsmåhusboende 8 km till Åbo centrum
Dalsbruk-Taalintehdas
Kimitoön
Egentliga Finland
Dalsbruk är en levande och kreativ mötesplats vars rika brukshistoria och vackra marina miljö gläder både invånarna och besökare. Invånarna får njuta av bra service och ett mysigt byacentrum som omges av kaféer och restauranger. Det aktiva kulturlivet vid havet ser till att det alltid finns gott om evenemang och saker att göra för byns invånare!
vid haveti skärgårdennära sjönsmåhusboendehöghusboendefritidsboende 88 km till Åbo centrum 70 km till Salo centrum
Dragsfjärd
Kimitoön
Egentliga Finland
Dragsfjärd bjuder på autentiskt skärgårdsliv och här får man njuta både av insjön och havet! I den mysiga byn Kärra hittar du en betjänande närbutik och en restaurang, och till Dalsbruks kaféer och restauranger kör du med bil på 15 minuter.
vid haveti skärgårdennära sjönsmåhusboendefritidsboendelandsbygdens lugn 80 km till Åbo centrum 65 km till Salo centrum
Euran keskusta
Eura
Satakunta
längs vid ånparkernas grönskavid skogsbrynetcentrumsmåhusboendehöghusboende 90 km till Åbo centrum 35 km till Raumo centrum
Fatijokilaakso
Nousis
Egentliga Finland
vid åkerkantenlängs vid ånvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboende 26 km till Åbo centrum
Halinen
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånvid skogsbrynetvid åkerkantenhöghusboendesmåhusboende 5 km till Åbo centrum
Hepojoki
St. Karins
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid åkerkantenlängs vid ånlandsbygdens lugnsmåhusboende 22 km till Åbo centrum
Hinnerjoki
Eura
Satakunta
längs vid ånparkernas grönskavid åkerkantenlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 80 km till Åbo centrum 35 km till Raumo centrum
Hirvensalo
Åbo
Egentliga Finland
vid haveti skärgårdenvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 6 km till Åbo centrum
Honkilahti
Eura
Satakunta
nära sjönvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 75 km till Åbo centrum 40 km till Raumo centrum
Huhkola
Åbo
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskasmåhusboende 7 km till Åbo centrum
Hämeen Härkätie
Marttila
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 40 km till Åbo centrum 35 km till Salo centrum
Ihala
Reso
Egentliga Finland
parkernas grönskalängs vid ånnära centrumsmåhusboende 7 km till Åbo centrum
Ilmarinen
Lundo
Egentliga Finland
längs vid ånvid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboendelandsbygdens lugn 10 km till Åbo centrum
Ilpoinen - Peltola
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynethöghusboendesmåhusboende 5 km till Åbo centrum
Inkoinen
Reso
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetvid havetsmåhusboendehöghusboende 8 km till Åbo centrum
Iso-Heikkilä
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskahöghusboendesmåhusboendeföretagsområde 3 km till Åbo centrum
Itäharju
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskasmåhusboendehöghusboendeföretagsområde 4 km till Åbo centrum
Itäinen keskusta
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskacentrumnära centrumhöghusboende 1 km till Åbo centrum
Itäiset kylät
Vittis
Satakunta
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 95 km till Åbo centrum
Jäkärlä
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetvid åkerkantenhöghusboendesmåhusboendelandsbygdens lugn 14 km till Åbo centrum
Kaanaa
Reso
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboendelandsbygdens lugn 11 km till Åbo centrum
Kaarinan keskusta
St. Karins
Egentliga Finland
vid havetparkernas grönskacentrumnära centrumhöghusboende 9 km till Åbo centrum
Kaerla
Åbo
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskabergslandskapsmåhusboendehöghusboende 3 km till Åbo centrum
Kaisela-Paijula
Nousis
Egentliga Finland
vid åkerkantenvid skogsbrynetlängs vid ånlandsbygdens lugnsmåhusboende 24 km till Åbo centrum
Karvetti - Tammisto
Nådendal
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskabergslandskapsmåhusboendehöghusboendeföretagsområde 14 km till Åbo centrum
Kastu
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskasmåhusboende 2 km till Åbo centrum
Katariina
Åbo
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetparkernas grönskasmåhusboende 6 km till Åbo centrum
Kauttua
Eura
Satakunta
nära sjönlängs vid ånparkernas grönskanära centrumsmåhusboendehöghusboende 90 km till Åbo centrum 40 km till Raumo centrum
Kerttula-Pirilä
Reso
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetbergslandskapnära centrumsmåhusboendehöghusboende 9 km till Åbo centrum
Keskusta - Lauttakylä
Vittis
Satakunta
längs vid ånparkernas grönskavid skogsbrynetcentrumsmåhusboendehöghusboende 90 km till Åbo centrum 72 km till Tammerfors centrum
Keskusta - tois pual jokke
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskacentrumhöghusboendenära centrum 0 km till Åbo centrum
Keskusta - täl pual jokke
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskabergslandskapcentrumnära centrumhöghusboende 1 km till Åbo centrum
Kesämäki
St. Karins
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboende 12 km till Åbo centrum
Kimito Centrum - Keskusta
Kimitoön
Egentliga Finland
Boende i Kimito centrum kombinerar stads- och skärgårdslivet. Det finns aktiviteter och hobbyer alla dagar i veckan och bra förbindelser med dagliga bussturer till Åbo, Salo och Helsingfors. Härifrån tar du dig också snabbt ut till vackra skärgården.
vid åkerkantenparkernas grönskavid skogsbrynetcentrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 65 km till Åbo centrum 45 km till Salo centrum
Kimito Landsbygden - Maaseutu
Kimitoön
Egentliga Finland
Kimitoön har vidsträckta glesbygder med skärgårdsbyar vid havet och rogivande åkerlandskap. Landsbygden lever och mår bra och dessutom kan man handla närmat från lokala producenter.
vid åkerkantenvid skogsbrynetvid havetlandsbygdens lugnfritidsboendesmåhusboende 75 km till Åbo centrum 60 km till Salo centrum
Kirkonkulma
Aura
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugn 25 km till Åbo centrum
Kirkonseutu
Nousis
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetnära centrumlandsbygdens lugnsmåhusboende 24 km till Åbo centrum
Kiukainen
Eura
Satakunta
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 100 km till Åbo centrum 40 km till Raumo centrum
Koivula - Harittu
Åbo
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskahöghusboendesmåhusboende 6 km till Åbo centrum
Korppolaismäki
Åbo
Egentliga Finland
vid havetparkernas grönskabergslandskapnära centrumsmåhusboende 3 km till Åbo centrum
Kuloinen
Reso
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetlängs vid ånsmåhusboende 7 km till Åbo centrum
Kuninkoja
Reso
Egentliga Finland
vid skogsbrynetnära sjönparkernas grönskasmåhusboendeföretagsområde 6 km till Åbo centrum
Kupittaa
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskanära centrumföretagsområdehöghusboende 3 km till Åbo centrum
Kurala - Kohmo
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid åkerkantenvid skogsbrynethöghusboendesmåhusboende 6 km till Åbo centrum
Kurjenmäki - Mäntymäki
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskanära centrumsmåhusboendehöghusboende 2 km till Åbo centrum
Kuusisto
St. Karins
Egentliga Finland
vid haveti skärgårdenvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 12 km till Åbo centrum
Kähäri
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskanära centrumsmåhusboende 2 km till Åbo centrum
Kärsämäki
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetlängs vid ånsmåhusboendehöghusboende 4 km till Åbo centrum
Lauste
Åbo
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskahöghusboende 7 km till Åbo centrum
Lemu
Masku
Egentliga Finland
vid åkerkantenvid havetvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 22 km till Åbo centrum
Lemunniemi
St. Karins
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetvid åkerkantenlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 8 km till Åbo centrum
Liedon keskusta
Lundo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskabergslandskapcentrumsmåhusboendehöghusboende 13 km till Åbo centrum
Linnanfältti
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskanära centrumhöghusboende 3 km till Åbo centrum
Littoinen - Lieto
Lundo
Egentliga Finland
nära sjönvid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboendeföretagsområde 10 km till Åbo centrum
Littoinen
St. Karins
Egentliga Finland
nära sjönvid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboende 10 km till Åbo centrum
Loukinainen
Lundo
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetnära centrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 10 km till Åbo centrum
Lounatuuli - Asuntomessut 2022
Nådendal
Egentliga Finland
i skärgårdenvid havetvid skogsbrynetsmåhusboendefritidsboendelandsbygdens lugn 20 km till Åbo centrum
Luikkio - Soininen
Nådendal
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboendelandsbygdens lugn 15 km till Åbo centrum
Luolavuori
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetbergslandskaphöghusboendesmåhusboende 4 km till Åbo centrum
Luonnonmaa
Nådendal
Egentliga Finland
vid haveti skärgårdenvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 18 km till Åbo centrum
Läntiset kylät
Vittis
Satakunta
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboende 90 km till Åbo centrum 75 km till Tammerfors centrum
Mahittula
Reso
Egentliga Finland
vid åkerkantenlängs vid ånnära sjönsmåhusboendelandsbygdens lugnföretagsområde 9 km till Åbo centrum
Majakkaranta
Åbo
Egentliga Finland
vid havetparkernas grönskahöghusboende 4 km till Åbo centrum
Martti
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskanära centrumhöghusboende 2 km till Åbo centrum
Marttilan keskusta
Marttila
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskavid åkerkantencentrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 40 km till Åbo centrum 30 km till Salo centrum
Marttilan maaseutu
Marttila
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 45 km till Åbo centrum 30 km till Salo centrum
Maskun keskusta
Masku
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskavid åkerkantencentrumsmåhusboendehöghusboende 17 km till Åbo centrum
Merellinen Sauvo
Sagu
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetvid åkerkantenlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 45 km till Åbo centrum 25 km till Salo centrum
Merimasku
Nådendal
Egentliga Finland
i skärgårdenvid havetvid skogsbrynetsmåhusboendefritidsboendelandsbygdens lugn 28 km till Åbo centrum
Meri-Piikkiö
St. Karins
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetvid åkerkantenlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 26 km till Åbo centrum
Mjösund
Kimitoön
Egentliga Finland
Mjösund erbjuder lugnare livstempo och skärgårdslandskap i den nordvästra delen av Kimitoön. Det är en 20 minuters bilresa till all behövlig service och aktiviteter i Kimito men härifrån tar du dig smidigt också till Åbo!
vid haveti skärgårdenvid skogsbrynetsmåhusboendefritidsboendelandsbygdens lugn 65 km till Åbo centrum 55 km till Salo centrum
Moisio
Åbo
Egentliga Finland
vid åkerkantenvid skogsbrynetparkernas grönskasmåhusboendelandsbygdens lugn 8 km till Åbo centrum
Mälikkälä
Åbo
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskasmåhusboendehöghusboendeföretagsområde 6 km till Åbo centrum
Naantalin keskusta
Nådendal
Egentliga Finland
vid havetparkernas grönskanära sjöncentrumhöghusboendesmåhusboende 15 km till Åbo centrum
Niemenkulma-Seikelä
Masku
Egentliga Finland
vid havetvid åkerkantenvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 20 km till Åbo centrum
Nousiaisten keskusta
Nousis
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetcentrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 20 km till Åbo centrum
Nummenniitty
St. Karins
Egentliga Finland
parkernas grönskanära centrumsmåhusboendeföretagsområde 9 km till Åbo centrum
Nummi
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskanära centrumsmåhusboendehöghusboende 3 km till Åbo centrum
Nunna
St. Karins
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid åkerkantenbergslandskapsmåhusboendelandsbygdens lugn 14 km till Åbo centrum
Nuorikkala
Reso
Egentliga Finland
parkernas grönskavid åkerkantenvid havetnära centrumsmåhusboendeföretagsområde 9 km till Åbo centrum
Osmalahti
Sagu
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetbergslandskapsmåhusboendelandsbygdens lugn 42 km till Åbo centrum 38 km till Salo centrum
Paattinen
Åbo
Egentliga Finland
vid åkerkantenvid skogsbrynetlängs vid ånlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 20 km till Åbo centrum
Pahaniemi - Artukainen
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetlängs vid ånhöghusboendesmåhusboendeföretagsområde 5 km till Åbo centrum
Paikkari
Reso
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid åkerkantenbergslandskapsmåhusboendelandsbygdens lugn 11 km till Åbo centrum
Pakainen
Masku
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid åkerkantenbergslandskapsmåhusboendelandsbygdens lugn 22 km till Åbo centrum
Panelia
Eura
Satakunta
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 105 km till Åbo centrum 35 km till Raumo centrum
Pansio - Perno
Åbo
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid havetparkernas grönskahöghusboendesmåhusboendeföretagsområde 8 km till Åbo centrum
Piikkiön keskusta
St. Karins
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid åkerkantenlängs vid ånsmåhusboendelandsbygdens lugnhöghusboende 18 km till Åbo centrum
Piispanristi
St. Karins
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetnära centrumsmåhusboendehöghusboende 8 km till Åbo centrum
Pirttimäki-Piuha
Masku
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetvid åkerkantennära centrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 16 km till Åbo centrum
Pitkämäki - Ruohonpää
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynethöghusboendesmåhusboendeföretagsområde 5 km till Åbo centrum
Pohjoinen haja-asutusalue
Åbo
Egentliga Finland
vid åkerkantenvid skogsbrynetparkernas grönskalandsbygdens lugnsmåhusboendeföretagsområde 8 km till Åbo centrum
Norra Paimio
Pemar
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskavid åkerkantensmåhusboendeföretagsområdenära centrum 30 km till Åbo centrum 35 km till Salo centrum
Pohjois-Naantali
Nådendal
Egentliga Finland
vid skogsbrynetbergslandskapparkernas grönskasmåhusboendehöghusboendelandsbygdens lugn 15 km till Åbo centrum
Pohjola
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskabergslandskapnära centrumsmåhusboende 1 km till Åbo centrum
Port Arthur
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskabergslandskapnära centrumhöghusboendesmåhusboende 2 km till Åbo centrum
Pääskyvuori
Åbo
Egentliga Finland
bergslandskapvid skogsbrynetparkernas grönskasmåhusboendehöghusboende 7 km till Åbo centrum
Raision keskusta
Reso
Egentliga Finland
parkernas grönskacentrumhöghusboendenära centrum 8 km till Åbo centrum
Rantola
Sagu
Egentliga Finland
vid havetvid åkerkantenvid skogsbrynetsmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 48 km till Åbo centrum 40 km till Salo centrum
Raunistula
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskavid åkerkantennära centrumsmåhusboendehöghusboende 2 km till Åbo centrum
Riviera
Masku
Egentliga Finland
nära sjönparkernas grönskavid skogsbrynetnära centrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 14 km till Åbo centrum
Rosala-Hitis
Kimitoön
Egentliga Finland
Den yttre skärgården erbjuder fantastiska upplevelser och mycket att se för besökarna men livet på öarna ute i Skärgårdshavet är vardag för fastboende. Öarnas läge och den imponerande naturen garanterar en unik livsmiljö.
vid haveti skärgårdenvid åkerkantensmåhusboendefritidsboendelandsbygdens lugn 110 km till Åbo centrum 90 km till Salo centrum
Ruissalo
Åbo
Egentliga Finland
vid haveti skärgårdenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 7 km till Åbo centrum
Runosmäki
Åbo
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskahöghusboendesmåhusboendeföretagsområde 5 km till Åbo centrum
Ruona-Viluluoto
Nådendal
Egentliga Finland
vid havetparkernas grönskabergslandskapnära centrumsmåhusboendehöghusboende 14 km till Åbo centrum
Rymättylä
Nådendal
Egentliga Finland
i skärgårdenvid havetvid skogsbrynetsmåhusboendefritidsboendelandsbygdens lugn 32 km till Åbo centrum
Räntämäki
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboende 4 km till Åbo centrum
Satama
Åbo
Egentliga Finland
vid havetlängs vid ånparkernas grönskahöghusboendeföretagsområde 3 km till Åbo centrum
Satava - Kakskerta
Åbo
Egentliga Finland
i skärgårdenvid havetvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 12 km till Åbo centrum
Sauvon keskusta
Sagu
Egentliga Finland
längs vid ånparkernas grönskavid åkerkantencentrumsmåhusboendeföretagsområde 36 km till Åbo centrum 28 km till Salo centrum
Skanssi
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetvid åkerkantenhöghusboende 6 km till Åbo centrum
Somersoja
Reso
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid åkerkantenparkernas grönskasmåhusboendehöghusboendelandsbygdens lugn 12 km till Åbo centrum
Strömma
Kimitoön
Egentliga Finland
Skärgården börjar från Strömma! Strömma erbjuder sina invånare en naturskön boendemiljö precis vid porten till skärgården. Läget garanterar smidiga förbindelser till Salo och Åbo. Strömma kanal är en unik attraktion i sig och den enda platsen i Finland där man kan observera tidvattensfenomenet!
vid havetvid skogsbryneti skärgårdensmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 70 km till Åbo centrum 38 km till Salo centrum
Tarvasjoki
Lundo
Egentliga Finland
längs vid ånvid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboendelandsbygdens lugnhöghusboende 32 km till Åbo centrum
Telakkaranta
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånvid havetparkernas grönskanära centrumhöghusboende 3 km till Åbo centrum
Tervaskannonmäki-Koulukeskus
Marttila
Egentliga Finland
vid skogsbrynetvid åkerkantenlängs vid ånnära centrumsmåhusboendelandsbygdens lugn 41 km till Åbo centrum 32 km till Salo centrum
Teräsrautela
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetsmåhusboendehöghusboende 5 km till Åbo centrum
Tikanmaa
Reso
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskabergslandskapsmåhusboendehöghusboende 12 km till Åbo centrum
Uittamo
Åbo
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetparkernas grönskahöghusboendesmåhusboende 4 km till Åbo centrum
Vaala
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskavid skogsbrynetsmåhusboende 9 km till Åbo centrum
Valpperi
Nousis
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboendefritidsboende 35 km till Åbo centrum
Vampula
Vittis
Satakunta
längs vid ånvid åkerkantenvid skogsbrynetlandsbygdens lugnsmåhusboende 75 km till Åbo centrum 90 km till Tammerfors centrum
Varissuo
Åbo
Egentliga Finland
vid skogsbrynetparkernas grönskahöghusboende 8 km till Åbo centrum
Vasaramäki
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskasmåhusboendehöghusboende 4 km till Åbo centrum
Velkua-Livonsaari
Nådendal
Egentliga Finland
i skärgårdenvid havetvid skogsbrynetsmåhusboendefritidsboendelandsbygdens lugn 43 km till Åbo centrum
Voivala - Raadelma
St. Karins
Egentliga Finland
vid havetvid skogsbrynetvid åkerkantensmåhusboendelandsbygdens lugn 13 km till Åbo centrum
Vähäheikkilä - Puistomäki
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskabergslandskapsmåhusboende 3 km till Åbo centrum
Västanfjärd
Kimitoön
Egentliga Finland
Västanfjärd blev utsedd till årets by i Egentliga Finland 2019 och charmar med sin avslappnade skärgårdsstämning, men byn erbjuder också många inspirerande aktiviteter. Segelfartygens och kalkgruvornas historia återspeglas i landskapet som lockar också besökare med sin maritima atmosfär till området.
vid haveti skärgårdenvid åkerkantensmåhusboendelandsbygdens lugnfritidsboende 82 km till Åbo centrum 65 km till Salo centrum
Vätti
Åbo
Egentliga Finland
parkernas grönskasmåhusboendehöghusboende 2 km till Åbo centrum
Yli-Maaria
Åbo
Egentliga Finland
vid åkerkantenvid skogsbrynetparkernas grönskalandsbygdens lugnsmåhusboende 12 km till Åbo centrum
Ylioppilaskylä
Åbo
Egentliga Finland
längs vid ånvid åkerkantenparkernas grönskanära centrumhöghusboende 3 km till Åbo centrum
Yliskulma
Lundo
Egentliga Finland
längs vid ånvid skogsbrynetbergslandskaplandsbygdens lugnsmåhusboende 23 km till Åbo centrum
10
Leaflet | ...