Ilpoinen - Peltola

Åbo

Områdets egenskaper

Naturområde
parkernas grönska
vid skogsbrynet

Bebyggt område
höghusboende
småhusboende

Byggnadstyper
höghus
egnahemshus
trähus
radhus
fritidshus

Områdets prisnivå info

Bostäders priser

Lägre än medelpriset
Medelpris i Åbo: 2090 €/m2
Prisnivån är vägledande.

Bostadsområdets invånare info

Primär livssituation

i arbete 47 % studerande 11 % pensioner 24 % under 14 åringar 18 % andra 14 %
% av befolkningen

Boendeform


i ägarbostad 50 % på hyra 49 % annan typ av boende 1 %
% av boendet

Invånarnas medelålder

40 år
Leaflet | ...

5 km till Åbo centrum