Jyrkkälä

Åbo

Områdets egenskaper

Naturområde
parkernas grönska
vid skogsbrynet
längs vid ån

Bebyggt område
höghusboende

Byggnadstyper
höghus

Alue on

Artiklar om bostadsområden

Områdets prisnivå info

Bostäders priser

Lägre än medelpriset
Medelpris i Åbo: 2090 €/m2
Prisnivån är vägledande.

Bostadsområdets invånare info

Primär livssituation

i arbete 41 % studerande 8 % pensioner 33 % under 14 åringar 17 % andra 20 %
% av befolkningen

Boendeform


i ägarbostad 46 % på hyra 52 % annan typ av boende 2 %
% av boendet

Invånarnas medelålder

43 år
Leaflet | ...

5 km till Åbo centrum