Om Hoods

För Kommuner

Vad är Know Your Hoods?

Know Your Hoods är en sökmaskin för bostadsområden, med hjälp av vilken någon som tänker flytta hittar den bästa kommunen och det bästa bostadsområdet. Även de som redan bor i kommunen kan bekanta sig på ett nytt sätt med sitt bostadsområde. Know Your Hoods är ett nytt och fresht sätt att ta fram kommunernas och bostadsområdenas dragplåster!

Know Your Hoods är ett registrerat dragplåster.

Vårt uppdrag

Bakom Know Your Hoods tjänsten ligger företaget CYF Digitals team, från Åbo. Vårt uppdrag är att hjälpa människor som vill hitta sitt dröm-hem när de söker efter en ny boplats. Samtidigt vill vi hjälpa var och en att känna sig hemma och delaktig i sitt bostadsområde.

Vi vill också vara del av att tillhandahålla nya tjänster som möter kommunens invånares behov. Vi tror att tjänster som kommer från människornas egna behov är framtid, också i kommunala sektorn. Vi hjälper kommunen och invånarna att kommunicera med varandra, och uppmanar invånarna att ännu mer aktivt vara med och utveckla saker som de upplever som viktiga. Därför uppmanar vi invånarna att bedöma sina egna bostadsområden!

Samarbete

Första versionen av Know Your Hoods –plattformen förverkligades som en del av Egentliga Finlands nations ”Töihin tänne” helhet. Tjänstens internationella del utvecklades i samarbete med Turku Science Park Oy som en del av Talent Turku, också Åbo Universitet deltog i utvecklandet via projektet Open DaaS.

Nya samarbetspartners är St. Karins och Kaarinan Kehitys Oy, vilka kom med i tjänsten i början av åt 2020. I november 2020 kom Nådendal och Reso med i tjänsten.

På våren 2021 publicerades alla Åbo regionens kommuners hemsidor i tjänsten. I juni 2021 kom Marttila och Vittis kommuner med, och i augusti även Eura. I början av år 2022 fick vi med också Sagu, Nousis, Kimitoön, Aura, Masku och Lundo kommuner, och vi fortsätter att växa.

Om du vill få med din kommuns bostadsområden i Know Your Hoods ta kontakt via info(a)hoods.fi.

I utvecklingen av Know Your Hoods medverkar invånare som redan länge bott i området men också nyss inflyttade informanter. Vill din kommun / stad komme med och utvekcla Know Your Hoods? Ta kontakt genom att skicka e-post till adressen info(a)hoods.fi, så berättar vi mer!

Läs mer om oss som företag på hemsidan.