Om Hoods

Know Your Hoods - Integritetspolicy

Uppdaterad: 18.10.2022

När du använder Know Your Hoods tjänsten godkänner du denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy kna uppdateras ibland utan förvarning. Alla uppdateringar tas i bruk genast. Den uppdaterade integritetspolicyn hittar du på denna sida.

1. Den som kortollerar personlig data

CYF Digital Services Oy
SparkUp, Tykistökatu 4 B
20520 Turku
Y-ID 2761064-2
info@cyf.fi

2. Personuppgifternas rettsliga grunder

Den registrerades godkännande

3. Syftet med att behandla personuppgifter

I Know Your Hoods -tjönsten samlar vi användardata för att kunna följa med användningen och förbättra användar bekvämlighet och upplevelser. Användare kan inte bli igenkända via kakor eller annan teknik. Det berättas mer om kakor i punkt 5. Bruk av kakor.

Kontaktuppgifter begärs när en person deltar i en tävling, skickar in feedback via vårt formulär, beställer nyhetsbrev, eller när hen deltar i utvecklingsarbetet av tjänsten. Den ovannämnda privata informationen används bara för omnämnt syfte. Informationen förmedlas inte vidare till andra parter, om så inte omnämns. Undantag kan vara en tävling, då priset kan lösas ut med hjälp av personens namn eller annan identifiering.

När en användare registrerar sig i Know Your Hoods tjänsten sparar vi användarinfor, med hjälp av vilken användaren sedan kan logga in i tjänsten och även bedöma sitt bostadsområde. Bedömningarna skall hjälpa andra användare att få en korrekt bild av varje bostadsområde. Detta betyder att vi sparar information för att a) användaren kan registrera sig och logga in i tjänsten och b) vi kan säkerställa användarens bostadsområde.

Dessutom kan vi skicka meddelanden om registrering, inloggning och/eller bedömning för att förbättra vår tjänst. Om inlämnade bedömningar inte följer lämplighetsregler och /eller lag, tar vi konakt via e-posten som finns iregistret och vid behov raderar vi bedömningen.

4. Registrets informations och källor

Vi sparar all eller delar av följande information, om en privat persion kontaktar oss enligt ovan eller om hen registrerar si i Know Your Hoods tjänsten.

  • förnamn, efternamn
  • skärmnamn
  • e-post adress
  • bostadsområde var hen bor ( om det finns i Hoods)
  • postnummer
  • kommun
  • land
  • månad och år då hen har flyttat till detta område

Som registrets källa fungerar alltid personen själv eller en person som hen har bemyndat ( vid t.ex. en tävling kan en underårigs målsman meddela den underårigas infromation).

5. Bruket av kakor

Know Your Hoods använder kakor i tjänsten, om bruket av dem berättas mer i redogörelsen för kakor.

6. Sparandet av personlig information och radering av användardata

Information samlad via enskilda event (t.ex. tävlingar) sparas i maximalt ett år, efter att vi fått den. Bloggkommentarer och beställningar på nyetsbrev sparas tillsvidare, om användaren inte ber om att de skall tas bort.

Informationen som ges vid registrering i tjänsten sparas så länge, tills användaren själv raderar informationen. En registrerad person kan radera sin profilinformation genom att logga in och radera informationen via Profilen. Då raderas all inforation som hör ihop med användarprofilen, även bedömning och feedback.

Informationen sparar en vecka som säkerhetskoppia, efter det raderas de permantent från tjänsten. Informationen sparas som säkeretskopia för att vi skall kunna försäkra att tekniska problem orsakar så lite skada som möjligt för användarna av Know Your Hoods.

7. Regelrätt överlåtelse av information

Personuppgifterna stannar mellan CYF Digital Services OY och partnerorganisationerna, de lämnas inte åt tredje parter. Informationen kan användas till anays och rapportering, men då i en form genom vilken man inte kan känna igen en användare.

8. Överföring av information utanför EU och EES

Personuppgifter ges inte till områden utanför Europeiska Unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsorådet.

9. Principer för registrets skydd

Anslutningen är SSL-skyddad. Vi vill skydda alla personuppgifter så väl vi kan, men vi kan inte försäkra ett totalt skydd. Om en informationsläcka sker kontaktar vi myndigheterna och meddelar de personer som läckan berör.

10. Användarnas rättigheter

Som anändare av tjänsten har du rätt att be om korrigering av uppgifter, begräsning av behandling, och motstå behandling personuppgifter, rätt att flytta infromation från ett system till ett annat, och du har även rätt att klaga till dataskyddsombudet.

Personuppgifter som du gav vid registreringen i Know Your Hoods, du kan uppdatera din profil efter att du loggat in.

Om du vill kontrollera, uppdatera eller radering informationen i vårt register om dig, ta kontakt via e-posten ovan. Observera att det är vår skyldighet att kontrollera dina personuppgifter innan vi ger vidare informationen.