Paikkari

Reso

Områdets egenskaper

Naturområde
vid skogsbrynet
vid åkerkanten
bergslandskap
parkernas grönska

Bebyggt område
småhusboende
landsbygdens lugn

Byggnadstyper
egnahemshus
radhus

Artiklar om bostadsområden

Områdets prisnivå info

Bostäders priser

Lägre än medelpriset
Medelpris i Åbo: 2090 €/m2
Prisnivån är vägledande.

Bostadsområdets invånare info

Primär livssituation

i arbete 54 % studerande 9 % pensioner 13 % under 14 åringar 23 % andra 9 %
% av befolkningen

Boendeform


i ägarbostad 83 % på hyra 15 % annan typ av boende 2 %
% av boendet

Invånarnas medelålder

37 år
Leaflet | ...

11 km till Åbo centrum